Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tájékoztató az EBH feladatairól és tevékenységéről

Iratkezelési felügyelet

Közszolgáltatások

Az EBH nyilvántartásai

2009. június 1-tõl az EBH honlapja nem tartalmazza a korábban megbírságolt munkáltatók listáját, mivel azt jogszabályváltozás miatt törölni kellett. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az EBH honlapjára még nem került fel olyan munkáltató, amelyiket a hatóság 2 alkalommal jogerõsen elmarasztalt volna.

Pályázatok

Vizsgálatok, ellenõrzések

Teljesítményértékelés

Adatmegismerés rendje

A Hatóság valamennyi közérdekû adatát folyamatosan közzéteszi a honlapon. Mindezek mellett a megadott központi e-mail címen is fogadjuk kérdéseiket, észrevételeiket.

Közfeladatot ellátó szervek

Az állami vezetők javadalmazására vonatkozó adatok