Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőség:

Hivatalos név: Egyenlő Bánásmód Hatóság

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

Postacím: Pf. 672. Budapest 1539

Telefonszám: +36 (1) 795-2975, 06 80 203 939 (Zöldszám) 

Fax: +36 (1) 795-0760

Központi elektronikus levélcím:  ebh@egyenlobanasmod.hu

Az ügyfélfogadásról itt tájékozódhat.

Szervezeti struktúra

A Hatóság szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A Hatóság szervezeti felépítése

Vezetők

Dr. Honecz Ágnes, elnök 

+36 (1) 795-2975

Magyar Enikő, elnökhelyettes

+36 (1) 795-2975

Dr. Gregor Katalin, főosztályvezető

Hatósági és Jogi Főosztály

+36 (1) 795-2975

Dr. Pánczél Márta, főosztályvezető

Kommunikációs és Partnerségi Főosztály

+36 (1) 795-2992

Szabó Ágnes, főosztályvezető

Gazdasági és Ellátási Főosztály 

+36 (1) 795-2975

Irányítás, felügyelet

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.

Ügyfélszolgálat

Közfeladatot ellátó szervek

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem rendelkezik közfeladatot ellátó szervvel.

Gazdálkodó szervezetek

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem rendelkezik gazdálkodást folytató szervvel.

Közalapítványok

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem rendelkezik közalapítvánnyal.

Lapok

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem rendelkezik saját szerkesztésű lapokkal.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem alapított költségvetési szerveket.