Kérelem benyújtása az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz

A hátrányos megkülönböztetés kivizsgálása iránti kérelem írásban (elektronikus úton vagy postai kézbesítéssel), továbbá  ügyfélfogadási időben személyesen is előterjeszthető.

A 2015. évi CCXII. törvényben meghatározott esetekben és személyi körben a hatósággal az elektronikus kapcsolattartás kötelező. A belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet és a jogszabály alapján minden további kötelezett az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásában 2018. január 01. napjától kizárólag elektronikus úton kézbesítheti minden beadványát. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az elektronikus kapcsolattartáshoz a hatósági eljárásban hivatali kaput használ,melynek KRID azonosítója: 101221969.

Az eljárás megindítására, valamint a hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelem a hivatali kapura elektronikus űrlap használatával terjeszthető elő. A nyomtatvány elektronikus eléréséhez ÁNYK szoftver szükséges. ÁNYK szoftver A kérelem benyújtható e-Papír alkalmazással, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton köti össze az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a hatósággal. e-papír alkalmazás

További ügyfelek a kérelmeiket elektronikus úton, vagy postai kézbesítéssel, valamint személyesen, hétfőn 9 és 16 óra között a Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadásán, illetve a megyei egyenlőbánásmód-referensek személyes ügyfélfogadásain nyújthatják be.  
Kérelem (szerkeszthető és nyomtatható)
Az EBH eljárásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében tolmácsot, illetve jelnyelvi tolmácsot biztosít. A nyelvhasználatra és a jeltolmács közreműködésére vonatkozó igényt a kérelemben kell rögzíteni.