EBH/13/2019

Év
2019
Védett tulajdonság:
Bőrszín
Nemzetiséghez tartozás
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

Egy szórakozóhely bejáratánál a biztonsági őr a kérelmezőt feltartóztatta és bejutását minden indok nélkül megakadályozta. A panaszos álláspontja szerint a biztonsági őr face controlt alkalmazott és bőrszíne, illetve roma származása miatt tiltotta meg a belépést a vendéglátó egységbe. A kérelmező nem fogyasztott alkoholt és a szokásos módon viselkedett, ezért úgy vélte, hogy védett tulajdonságai játszottak szerepet a biztonsági őr eljárásában.

Az ügyben tartott tárgyaláson a kérelmező, a képviseletében eljáró személy és az eljárás alá vont szórakozóhely képviselője egyezséget kötöttek, amelyet a hatóság EBH/HJF/13/12/2019. számú határozatával jóváhagyott.

A határozat elválaszthatatlan része az egyezség, amelyben a felek arról állapodtak meg, hogy az eljárás alá vont által foglalkoztatott valamennyi biztonsági őrnek részt kell vennie egy 90 perces érzékenyítő tréningen. Az eljárás alá vont cég vállalta, hogy az egyezségben meghatározott határidőig tájékoztatja a hatóságot a tréningek lebonyolításáról, és arról egyidejűleg közleményt is megjelentet 30 nap időtartamra a honlapján, Facebook oldalán, és a kérelmező Facebook oldalán.

A határozattal jóváhagyott egyezség a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 132. §-a alapján végrehajtható döntésnek minősül.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 16. § (13) bekezdése értelmében a hatóságnak a döntés meghozatala előtt meg kell kísérelnie egyezség létrehozását. Egyezségkötés esetén a hatóság az ügy érdemében nem dönt és nem állapít meg szankciót, a megállapodás tartalmát az ügyfelek határozzák meg.

A hatóság az egyezség ügyfelek által történő kialakításakor és az egyezség határozattal történő jóváhagyásakor kizárólag azt vizsgája, hogy az egyezség megfelel-e az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak, kiterjed-e a teljesítési határidőre valamint az eljárási költség viselésére. A fenti ügyben a felek egyezsége valamennyi feltételnek megfelelt, így annak jóváhagyása az Ákr. 83. §-a alapján megtörténhetett.

Olyan esetekben, amikor az EBH megállapítja, hogy a bepanaszolt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, a 2003. évi CXXV. tv. 17/A. § (1) bekezdés a) - e) pontjaiban meghatározott szankciókat alkalmazhatja a jogsértővel szemben, egymás mellett akár többet is.

2019. januári döntés