Távmunka szülési szabadság után?

A kérelmező szülési szabadságát követően három kiskorú gyermekére tekintettel kérte a munkáltatójától, hogy heti 20 órában – és a szerződésének megfelelően - távmunkában dolgozhasson. A munkáltató azonban egyoldalú kinevezés-módosítással hivatali munkarendet határozott meg számára 8 órás munkavégzéssel a telephelyen. 

Az eljárás alá vont munkáltató arra hivatkozott, hogy a kérelmező tartós távolléte miatt hiányzó munkatapasztalatát kizárólag hivatali munkarendben pótolhatja. Kérelmező a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz fordult, amely a kinevezés módosítását hatályon kívül helyezte. A munkáltató kb. 3 hónap elteltével akkor készítette el a jogszerű kinevezést, amikor kérelmező ügyvédhez fordult, de a jogsértő kinevezés hatályát is fenntartotta. Kérelmező bizalma megrendült és nem fogadta el a módosítást. A hatóság álláspontja szerint az eljárás alá vont akkor járt volna el méltányosan, ha a kiskorú gyermekeket nevelő kérelmezővel optimális időben és ügyvédi közreműködés nélkül rendezi a jogviszonyt. A munkáltató nem tudta alátámasztani az eljárására fordított aránytalanul hosszú időt, intézkedése önkényes volt, az egyoldalú szerződésmódosítás és a távmunka lehetőségének kizárása pedig a döntőbizottság döntése szerint jogellenes. A hatóság megállapította az egyenlő bánásmód kötelezettségének megsértését, a munkáltatót eltiltotta a jövőbeni jogsértéstől és elrendelte a határozat nyilvánosságra hozatalát a hatóság honlapján. A döntés nyilvánosságával és a jövőbeni jogsértés megtiltásával a hatóság célja az általános prevención kívül az volt, hogy az eljárás alá vont mint állami szerv a jövőben nagyobb figyelmet és hatékonyabb együttműködést tanúsítson, hogy a szülési szabadságról a munka világába visszatérő anyák ne kerüljenek hátrányos helyzetbe.

Távmunka szülési szabadság után?