„Szegénység és diszkrimináció, az érem két oldala” - Equinet konferencia Dublinban

A Hatóság két munkatársa részt vett 2018. március 22-én a „szegénység és diszkrimináció, az érem két oldala” témakörben tartott Equinet konferencián.

Dr. Lukovics Adél szakmai tanácsadó az EBH által vizsgált két eset bemutatásával járult hozzá a konferencia sikeréhez. A miskolci és a tiszavasvári önkormányzatokkal szemben indult ügyekben a sérelemmel érintett személyek védett tulajdonsága nemcsak az átlag alatti vagyoni helyzetük volt, hanem a roma nemzetiséghez való tartozásuk és társadalmi származásuk is, tehát ún. interszekcionális hátrányos megkülönböztetést állapított meg vonatkozásukban a hatóság. Az előadó hangsúlyozta, hogy az egyenlő bánásmódról szóló jogszabály a hatályba lépésétől nevesíti védett tulajdonságként a vagyoni helyzetet és a társadalmi származást, szemben számos tagállam nemzeti szabályozásával. A bemutatott ügyekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a bepanaszolt önkormányzatok kereseti kérelmét elutasította, és osztotta a hatósági döntés megállapításait.

„Szegénység és diszkrimináció, az érem két oldala” - Equinet konferencia Dublinban