Ki hirdethet, ki nem?

A kérelmező a „Meleg férfiak, hideg diktatúrák,” címmel készülő dokumentumfilm és könyv elkészítéséhez hirdetéssel tervezte interjúalanyok felkutatását. A hirdetés felvételét a tartalma alapján egy cég munkatársa megtagadta, mert az „nem fér bele a hagyományos értékrendbe.” 

Az alapeljárásban a hatóság a panaszt elutasította, mert a cég a megjelölt időpontban nem folytatott hirdetésszervező tevékenységet. A kérelmező a jogutód cég eljárás alá vonását kezdeményezte. A hatóság számára nem volt megfelelően alátámasztva, hogy ki okozta a jogsérelmet, ezért az eljárását végzéssel megszüntette. A kérelmező felülvizsgálati kérelmére a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a végzést hatályon kívül helyezte, és érdemi vizsgálatra kötelezte a hatóságot. Az új eljárásban a felek egyezséget kötöttek. Az eljárás alá vont cég vállalta a „Meleg férfiak, hideg diktatúrák” című film levetítését a tulajdonában álló TV csatornán egy meghatározott időpontban és további 18 hónapon belül még két alkalommal.

2017. júliusi döntésével a hatóság az egyezséget jóváhagyta.

Ki hirdethet, ki nem?