Jogsérelem speciális helyzetben – Az osztott bizonyítás elve

Egy 2016-os ügyben a jogsértés megállapításában az osztott bizonyítás elve és a bizonyítékok értékelése játszott alapvető szerepet. A diszkriminációs eljárásban speciális, a felek között megosztott a bizonyítási teher. Az eljárás megindításához a panaszosnak elegendő a védett tulajdonságát és az őt ért hátrányt valószínűsítenie. A bepanaszolt félnek kell azt bizonyítania, hogy a kérelmezővel szemben nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és erre alapított meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

A kérelmezőt kórházban, gyermekszülés közben érte a sérelem. A szülésznő azt mondta neki, ha még egyszer kiabál vajúdás alatt, felpofozza, és az arcába nyomja a párnát. Az orvos pedig úgy fogalmazott, ha a kérelmező még egyszer kiabál, behívja a pszichiátert, elveteti tőle a gyereket és „nem lehet gyese”. Mindehhez hozzátette, hogy „ti cigányok úgyis csak a pénzért szültök”. A kérelmező szerint az egészségügyi szolgáltató az orvos és a szülésznő, emberi méltóságát sértő, származására utaló megjegyzésével roma nemzetiséghez tartozása miatt megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét.

A hatóság a kérelmező roma származásával (védett tulajdonságával) összefüggésbe hozható: „ti cigányok, úgyis csak a pénzért szültök” kijelentés elhangzását vizsgálta, amelyet a kórház vitatott. A hatóság az osztott bizonyítási teher alapján és a bizonyítékok értékelésének folyamatában a panaszos sérelmét látta bizonyítottnak annak ellenére, hogy a kérelmező nyilatkozatával szemben a kórház 5 alkalmazottja nyilatkozta tanúként, nem történt jogsérelem, nem hangzottak el a sérelmezett mondatok és nem valósult meg  a panaszos zaklatása.  Az osztott bizonyítási szabályokon túl a hatóság kérelmező speciális helyzetére is figyelemmel volt. Kérelmező szülés közben a kórházi személyzettel egyedül volt, ezért a hatóság az életszerűségre, a tárgyaláson, illetve a tanúmeghallgatás során szerzett észlelésekre és benyomásokra irányuló fokozott figyelemmel állapította meg a tényállást. A hatóság a kérelmező által előadottakat fogadta el a sérelmezett, kérelmező roma származásával, illetve bőrszínével összefüggésbe hozható kijelentés: „ti cigányok úgyis csak a pénzért szültök” elhangzását illetően. A hatóság megállapította, hogy a kórház kérelmező roma nemzetiséghez tartozásával és bőrszínével összefüggésben megvalósította a zaklatás tényállását. Megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a határozat nyilvános közzétételét 60 napra a kórház és a hatóság internetes oldalán, valamint az egészségügyi szolgáltatóval szemben 500.000,- Ft bírságot szabott ki. A határozat jogerős.

nincs kép