Helyiséghasználat észszerűen

A kérelmező kulturális egyesület a művelődési ház termét szerette volna térítés nélkül használni havi két alkalommal. A kérelem szerint a helyi képviselő-testület elutasító döntésének oka az egyesület elnöke, valamint a döntést hozó testületi többség és a polgármester eltérő politikai véleménye volt.

Eljárásában a hatóság megállapította a hátrányos megkülönböztetést, mivel a helyi önkormányzat döntése szubjektív alapokon született. A hatóság határozatában kiemelte, hogy az önkormányzat döntése nem lehet önkényes, annak a tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, észszerű indokon és azonos szempontokon kell alapulnia minden esetben. Az önkormányzatnak meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét a helyiséghasználati kérelmek elbírálásánál. A hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.

Helyiséghasználat észszerűen