A próbaidő alatt megszüntetett munkaviszony

A foglalkoztatási jogviszony a próbaidő alatt indoklási kötelezettség nélkül megszüntethető. Egy ilyen ügyben a hatóság határozata és a bíróság döntése egyaránt rámutatott a hátrányos megkülönböztetés esetén érvényesülő speciális szabályokra is. Amennyiben a kérelmező várandósságáról a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomása van, a hatósági eljárásban érvényesülő osztott bizonyítási teher szabályai szerint bizonyítania kell, hogy a felmondás oka nem a kérelmező terhessége volt. Sikertelen bizonyítás esetén a munkáltató intézkedésével megvalósulhat a várandósság védett tulajdonsághoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés. A jogesetben a hatóság eljárását az elbocsátott munkavállaló kérte. Úgy vélte, azért szüntették meg munkaviszonyát a próbaidő alatt azonnali hatállyal, mert kiderült, hogy gyermeket vár.