Szerb delegációt fogadott az EBH

2013. november 8-án az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és munkatársai hivatalos munkalátogatáson fogadták Prof. Nevena Petrusic-ot, a szerb esélyegyenlőségi biztost és kollégáit, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) két szerbiai képviselőjét. A látogatás célja a 2009-ben létrehozott szerb esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal foglalkozó testület és az EBH közötti tapasztalatcsere volt. A szerb hatóság képviselőit a hatóság elnöke és munkatársai részletesen tájékoztatták az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény főbb rendelkezéseiről, különös tekintettel a hatóság felépítésére, hatáskörére és eljárására, valamint az általa vizsgált egyes ügycsoportokra. Röviden ismertették továbbá a TÁMOP 5.5.5. projektet, és az ennek keretében végzett kutatásokat, tréningeket és a megyékben működő egyenlőbánásmód-referensek tevékenységét. A látogatás alkalmat biztosított a szerb antidiszkriminációs törvény, valamint az ottani hatóság feladatainak és mandátumának megismerésére is.