Megjelent az EBH-füzetek 3. száma

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2015-ben, működésének 10. évfordulóján szakmai kiadványsorozat megjelentetéséthatározta el, EBH-füzetek címmel. Az első kiadvány a munkahelyi zaklatás, a második az iskolaizaklatás témakörében készült el. A sorozat füzetei a hatóság honlapján elérhetőek.A hatósági eljárásban az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy hogyan értelmezzük Az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. §-ának t) pontjábanszereplő „egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző” fogalomkörét. Ezért választottuk jelen kiadványtémájául az egyéb helyzet fogalmát, illetve annak megjelenését és értelmezését a hatóság joggyakorlatában.

A füzet itt tölthető le