Megjelent az EBH 2016. évi tájékoztató kiadványa

A szakmai feladatokat bemutató kötet esetjogi válogatást tartalmaz az elmúlt év jellemző és figyelemre méltó jogeseteiből, a diszkrimináció területei szerinti csoportosításban.

Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2016. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól