Kiadványok

  • EBH-füzetek

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az oktatás területén előforduló diszkriminációról

Egyéb helyzet mint védett tulajdonság megjelenése az Egyenlő Bánásmód Hatóság joggyakorlatában

Zaklatás az oktatás területén

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái

The experience of the Equal Treatment Authority with discrimination in the area of education

The use of other situation as a protected characteristic in the Equal Treatment Authority’s application of the law

Harassment in the Area of Education Equal Treatment Authority Booklets

The Hungarian Equal Treatment Authority's Manual on Preventing Workplace Harassment and on the Forms of Rights Enforcement

 Kutatások

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatásai - kutatási témák és tanulmányok

Tananyag 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazása

Tájékoztató anyagok

Egyéb alkotások, videók

Zaccaria Márton Leó: Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv megjelenése és alkalmazása az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában, tekintettel az európai bírósági és kúriai joggyakorlatra - Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve című pályázaton 1. helyezést elért pályamunka

"Azonos tisztelettel" - A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése projekt (TÁMOP 5.5.5) zárókiadványa