EBH/zanza4jan

EBH/zanza4jan

 

 

 

 

 

 

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettese 2005. szeptember 8­án kelt levelével áttette a Hatósághoz L. J. kérelmét. Kérelmező sérelmezte, hogy a B. Alapítvány, melyet az illetékes Megyei Bíróság Pk. …./1996. szám alatt, valamint a K. K. I. Alapítvány, melyet ugyanazon Megyei Bíróság Pk…./1996. szám alatt tart nyilván, 2004. október 6­án az Sz. Tudományegyetem Á. Karán tanuló férfi joghallgatók támogatására írtak ki pályázatot. Kérelmező álláspontja szerint sérült az egyenlő bánásmód követelménye akkor, amikor a pályázati kiírás szerint kizárólag férfi joghallgatók pályázhatnak, ezáltal a női hallgatók elesnek ettől a lehetőségtől, nemi hovatartozásuk miatt hátrányos megkülönböztetésben részesülnek a kiíró által.

 

A Hatóság megkereste a két alapítványt nyilvántartó Bíróságot és bekérte az Alapítványok alapító okiratait. A bíróság által megküldött alapító okiratokból megállapítható, hogy mindkét alapítvány magánalapítvány.

 

A Hatóság vizsgálta azt is, hogy állami támogatásból fizetik­e a pályázatai pénzeket, azonban a beszerzett alapító okiratokból ez nemlegesen állapítható meg. A K. K. I. Alapítvány által kiírt pályázatból megállapítható, hogy azt K. I.­ né Dr. B. M. alapító okiratba foglalt szándékának megfelelő tartalommal írták ki, mely szerint a támogatást „ a sz.­i egyetem jogi fakultásán 2­4 fiú hallgató kaphatja meg, aki Istent és hazáját szereti, vállalkozik az ügyvédi, bírói vizsga letételére és legalább egy idegen nyelv felsőfokon történő elsajátítására.”

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 4.§­a taxatíve felsorolja, hogy a törvény hatálya mely szervekre, szervezetekre terjed ki. A 4.§ e) pontja értelmében kiterjed a törvény hatálya a közalapítványokra és a köztestületekre. Tekintettel arra, hogy a magánalapítványok nem tartoznak az Ebktv. hatálya alá, a Hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

 

  1. január 23.