EBH/zanza0308

EBH/zanza0308

 

 

 

 

 

 

 A kérelmező azért fordult a Hatósághoz, mivel házastársa súlyos beteg és ezt a tényt nem veszik figyelembe a bíróság által jogerősen megállapított szabadságvesztés végrehajtása során. A kérelmező szerint férje nem kapja meg a szükséges gyógykezelést és a Hatóságtól kéri, hogy férjével és a gyermekeikkel újra egy család lehessenek.

 

A Hatóság írásban kérte a Büntetés­végrehajtási Intézettől a panasz kivizsgálását.

 

Az intézet parancsnokának válasza szerint a kérelmező házastársa az intézetbe történt befogadásakor átesett az ilyenkor szokásos kötelező orvosi vizsgálaton és azóta is folyamatosan kapja az egészségi állapota alapján szükséges gyógyszereket. A bent töltött 5 hónap alatt 11 alkalommal vett részt orvosi vizsgálaton. Egészségügyi ellátása miatt nem élt a fogvatartottak számára biztosított panaszjoggal. Szemészeti állapotát megvizsgálták a Büntetés­ végrehajtási Központi Kórházban. Az ott lezajlott orvosi vizsgálat javasolta a korábbi kezeléseket végző szemklinika ellenőrző vizsgálatát, ami meg is történt. Ezen a vizsgálaton az orvosok a fogvatartott betegségének kezelésére szemcseppet írtak fel, amit azóta rendszeresen kap.

 

Az Ebktv.­ben megfogalmazott hátrányos megkülönböztetést a vizsgálat során megállapítani nem lehetett, az Ebktv. 15. §. (6) bekezdése pedig tiltja a Hatóság számára, hogy a bíróság közhatalmi döntését vizsgálja, ezért a Hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania.

 

  1. február 15.