EBH/974/2007

EBH/974/2007

 

 

  1. F., mint a V. Szakszervezet elnöke azzal fordult a Hatósághoz, hogy ellentétben a munkáltatójánál működő másik szakszervezet vezetőjével, ő nincs függetlenített állományba helyezve. Előadta, hogy nyugdíjas, de emellett dolgozik az eljárás alá vont társaságnál, függetlenített tisztségviselői pótlékban nem részesül. A Kérelmező jogi képviselője a tárgyaláson előadta még, hogy az eljárás alá vont cégnél mindkét szakszervezet függetlenített. Kérelmező kérelme arra irányult, hogy szakszervezeti elnökként részére is ugyanazt a bánásmódot biztosítsa az eljárás alá vont, mint a másik szakszervezeti vető részére.

 

Kérelmező álláspontja az, hogy vele, mint a később reprezentatívvá váló, azonban jelenleg a munkáltatónál működő másik szakszervezettel azonos érdekérvényesítő képességgel bíró szakszervezet vezetője részére legalább a függetlenítést és az ezzel együtt járó tisztségviselői pótlékot biztosítania kellene az eljárás alá vontnak.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.) 8.§ alapján közvetlen hátrányos megkülönbözetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt, valamely a 8.§-ban felsorolt tulajdonsága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

 

Az eljárás alá vont vonatkozásában az Ebktv. hatálya az 5.§ d) pontja alapján kiterjed, mivel Kérelmező vele munkaviszonyban áll, míg az összehasonlítandó személy, a másik szakszervezeti vezető ugyancsak az eljárás alá vont táraságtól részesül bérezésben, függetlenített szakszervezeti vezetőként. Az eljárásra az Ebktv. 21.§ g) pontjában foglaltak is irányadók azzal, hogy mindkét szakszervezeti vezető egy függetlenített szakszervezet élén áll, azonban a Kérelmezőt 2007. október 1-jét követően sem részesítette hasonló juttatásokban, mint a másik szakszervezet vezetőjét. Kérelmezőnek csak a munkaidő kedvezmény terhére biztosított juttatást.

 

Az eljárás alá vont által az iratokhoz csatolt kimutatás alapján a különbség a két szakszervezeti vezető juttatása között egyik fél által sem vitatottan megállapítható, ezért a Hatóság az egyenlőtlenség megszüntetésére kötelezte az eljárás alá vont társaságot azzal, hogy annak során legyen figyelemmel arra, hogy mikortól lett független a Kérelmező irányítása alatt működő szakszervezet és milyen létszámmal működik.

 

  1. január