EBH/91/2006

EBH/91/2006

 

 

Panaszos az illetékes közigazgatási hivatalhoz írt beadványában kifogásolta a települési önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi gyakorlatot. Ő maga rokkantnyugdíjas, mindkét oldali csípőprotézissel él. Önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakik, melyért állítása szerint a többi önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőinél magasabb bérleti díj fizetésére kötelezte a kezelő. Megítélése szerint fentiek sértik az egyenlő bánásmód követelményét.

 

Az eljáró közigazgatási hivatal az ügyet a Hatósághoz áttette, a keletkezett iratanyagot megküldte. Az iratok áttanulmányozása során kiderült, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és a lakbér mértékérőlszóló helyi rendelet a települést részekre osztja és elhelyezkedés alapján, differenciáltan állapítja meg a lakbér mértékét. A közigazgatási hivatal vélelmezve, hogy mindez az egyenlő bánásmód követelményét sérti, az áttételt megelőzően az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.

 

A Hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, az alábbiakra hivatkozva:

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 15. § (6) bekezdése értelmében a Hatóság nem vizsgálhatja az Alkotmánybíróság közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.

 

  1. július 12.