EBH/90/2012

EBH/90/2012

 

Kérelmező a Hatósághoz írt kérelmében előadta, hogy az egyik közszolgáltatást nyújtó cégnél  hátrányosan megkülönböztették, emberi méltóságát megsértették, mert vak.  Kérelmező többször kereste fel a közszolgáltatást nyújtó céget azért, hogy védett fogyasztói  státuszért folyamodjon, azonban formai hibákra hivatkozással kérelmét elutasították, illetve  újbóli próbálkozásnál választ sem kapott.

 

Az ügyfélszolgálatnál nem fogadták el a MÁK által kiállított vakságát igazoló  dokumentumot, amelyre hivatkozással védett fogyasztóként szerette volna nyilvántartásba  vétetni magát.

 

A hatóság által tartott tárgyalást követően kérelmező és az eljárás alá vont között egyezség  született, melyben az eljárás alá vont a védett fogyasztói státusz megszerzésére irányuló  ügymenet elhúzódásáért sajnálatát fejezte ki, és kérelmezőtől elnézést kért. Ezen kívül  elismerte, hogy kérelmező jogosult a védett fogyasztói státuszra, továbbá négy pontba  foglaltan vállalta, hogy Kérelmező részére - tekintettel fogyatékosságára- megkülönböztető  bánásmódot biztosít a védett fogyasztói státuszához kapcsolódóan.

 

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.