EBH/867/2007

EBH/867/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt egy művészeti iskolával szemben. A kérelem szerint Kérelmező az iskola 34 év munkaviszonnyal rendelkező vak zenetanáraként várta a 2007-es tanévkezdést, amikor augusztus 29-én az új igazgató első munkáltatói intézkedéseként, a fenntartó által előterjesztett létszámleépítés indokával közalkalmazotti jogviszonyát megszüntette.

 

A beadvány tartalmából feltételezhetően Kérelmező felmentését vakságával, mint fogyatékosságával hozta összefüggésbe, beadványához a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat csatolta. A Hatóság az ügyben Kérelmezőt hiánypótlás keretében felhívta az iskola által tett, sérelmezett intézkedések részletes körülményeinek kifejtésére, azaz kérelmének írásbeli kiegészítésére. Kérelmező a felhívásnak a nyolc napos határidőn belül nem tett eleget, és a határidő meghosszabbítását sem kérte.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását. A Hatóság fentiek értelmében eljárását az ügyben megszüntette.