EBH/866/2007

EBH/866/2007

 

Panaszosok az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt lakóhelyük Önkormányzatának Képviselő-testületével szemben írásbeli kérelemmel fordultak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, mert megítélésük szerint a Képviselő-testület olyan gyakorlatot folytatott, mely megalapozta –egyéb helyzetükkel, esetükben főiskolai végzettségükkel és ehhez kapcsolódó béremelésükkel, mint védett tulajdonságukkal összefüggésben- az Ebktv. 10. § (1) bekezdése szerinti zaklatás törvényi tényállását. Panaszosok mellékelték az állításaikat alátámasztó írásbeli (jegyzőkönyvek, Közigazgatási Hivatal állásfoglalása, adatvédelmi biztos tájékoztató levele) és audiovizuális dokumentumokat, a szóbeli meghallgatáson pedig fenntartották a kérelmükben foglaltakat.

 

A hatóság a Képviselő-testülettel (a továbbiakban: eljárás alá vont) szemben az eljárást megindította. Az eljárás alá vont írásbeli nyilatkozatában panaszosok fenyegetettségre való hivatkozását meglepőnek nevezte, mivel –állítása szerint- éppen Kérelmezők teremtenek a Képviselő-testülettel szemben támadó környezetet. Azzal érvelt, hogy a panaszosok polgármesteri hivatallal kötött tanulmányi szerződéseinek vizsgálatát a választópolgároktól kapott jelzések miatt szorgalmazza. Megítélése szerint a szerződések a munkáltatóra nézve előnytelenek, mivel azok elfogadásával az Önkormányzat jelentős anyagi kötelezettségeket vállalt. A tárgyaláson az eljárás alá vont képviseletében megjelenő polgármester Kérelmezők beadványával kapcsolatban elismerte, hogy panaszosok főiskolai végzettségük megszerzése alapján előírt béremelése célozgatás szintjén a költségvetés tárgyalásakor 2007. februárjától kezdődően minden esetben felmerül. Előadta, nincs tudomása arról, hogy Kérelmezők tanulmányi szerződésével kapcsolatban a lakosság körében a visszaélés gondolata fogalmazódott volna meg.

 

Fentiek alapján a hatóság úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vont Képviselő-testület által folytatott gyakorlat megvalósította az Ebktv. 10. § (1) bekezdésébe foglalt zaklatás törvényi tényállását valamint, hogy a Kérelmezők által elszenvedett sérelemek az általuk megjelölt védett tulajdonsággal összefüggésbe hozhatóak. A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a hatóság azt állapította meg, hogy jelen esetben azok megelőző, visszatartó hatásának eléréséhez a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltásán túl szükséges a határozat nyilvánosságra hozatala is. A hatóság ezért az eljárás alá vonttal szemben az Ebktv. 16. § b) és c) pontjaiban meghatározott szankciókat alkalmazta.

 

  1. december