EBH/86/2007

EBH/86/2007

 

 

Kérelmező munkáltatója, egy vidéki város szociális intézménye által alkalmazott hátrányos megkülönböztetés és zaklatás miatt fordult a hatósághoz. Beadványa szerint élelmezésvezetőként dolgozik, főnöke minden áron el akarja őt távolítani munkahelyéről, nap mint nap zaklatja a kollégái előtt, jutalomosztáskor még a beosztottjainál is kevesebbet kap. Az igazgató elvárásainak mindenben próbált megfelelni, szabadságra sem tudott menni, mivel szinte minden nap még hétvégén is be kellett járnia a munkahelyére. Helyzete a 2006. évi őszi önkormányzati választások után tovább romlott, mivel azon felesége és az intézményvezető is indult, egymással szemben álló politikai pártok jelöltjeként, illetve támogatásával. Kérelmező 2006. október végétől betegállományba került, majd amikor 2007. januárjában újra fel akarta venni a munkát, főnöke egy több konyhai dolgozó által is aláírt jegyzőkönyvet adott át neki, amelyben munkavégzésével kapcsolatos vádakat fogalmaztak meg ellene. A jegyzőkönyvet Kérelmező a benne foglaltakkal egyet nem értve írta alá, ezt követően az igazgató közölte, hogy felfüggeszti és fegyelmivel el fogja küldeni. Kérelmező véleménye szerint a folyamatos zaklatás elsősorban politikai okokra vezethető vissza.

 

A hatóság az eljárás során a kérelem kiegészítésére hívta fel Kérelmezőt, valamint két tárgyalást tartott, az első tárgyaláson a Kérelmező, míg a másodikon az eljárás alá vont képviselője (az intézmény igazgatója) által megnevezett tanúkat hallgatta meg. Tekintettel a tanúk többségének kérelmezővel vagy eljárás alá vont képviselőjével fennálló haragos, ellenséges viszonyára, illetve az intézmény igazgatójának való alárendeltségére, a Hatóság csak két tanú vallomását tekintette elfogulatlannak.

 

A politikai vélemény miatti zaklatás tekintetében eljárás alá vont sikeresen mentette ki eljárását, az alábbiak szerint cáfolva a kérelmező által sérelmezett egyes eseményeket. A Kérelmezőre háruló feladatok nehézségére a tanúk úgy nyilatkoztak, hogy egyrészt Kérelmezőnek mindig volt segítsége feladatai ellátásában, másrészt a munkateher nem volt kimagaslónak tekinthető az intézmény egyéb alkalmazottaival összehasonlítva. Az ellenőrzések tekintetében Kérelmező nem vitatta eljárás alá vont nyilatkozatát, mely szerint a sérelmezett intézkedések nem belső ellenőrzések voltak, azokat egyik alkalommal az önkormányzat, másik alkalommal a megyei közigazgatási hivatal rendelte el, ezek tehát nem lehettek az igazgató és a Kérelmező közötti konfliktus eredményei. A belső ellenőrzésekről Kérelmező előzetesen tudhatott, azokról ugyanis a naptári év elején ütemterv készült. A Hatóság álláspontja szerint továbbá nem tekinthető zaklatásnak a munkával összefüggő problémák megvitatása, a kijavításra adott utasítás. Kérelmező élelmezésvezetőként 13 ember munkájáért felelt, így ésszerű és indokolt, hogy a konyhán tapasztalt (akár nyilvántartási, akár anyagi jellegű) hiányosságok miatt a közvetlen felelősön kívül őt is felhívták a hibák megszüntetésére. A 2006. októberi önkormányzati választások előtti konfliktusokat, zaklatást illetően eljárás alá vont minden kétséget kizáróan, okiratokkal bizonyította, hogy Kérelmező 2006. szeptember 25. óta folyamatosan táppénzen van, így a vizsgálat nem igazolta, hogy őt az igazgató elküldte volna szabadságra. A kérelemben hivatkozott további sérelmek négyszemközti beszélgetésen elhangzottak tartalmát érinti, ezeket a hatóság tanúk hiányában nem tudta figyelembe venni, mivel bizonyítékként csak két ellentétes tartalmú nyilatkozat áll rendelkezésre. Fentiekre tekintettel nem állapítható meg, hogy az eljárás alá vont intézmény megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, így a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. június