EBH/84/2015

EBH/84/2015

Ügyiratszám: EBH/84/2015

Védett tulajdonság: anyaság, terhesség, apaság

Diszkrimináció területe: foglalkoztatás

Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés

Egyezség

A kérelmező 2013. február 4. óta dolgozott a bepanaszolt cégnél határozott idejű munkaszerződéssel. Munkaszerződését 2014. április 30-ig a munkáltató 4 alkalommal meghosszabbította. Az utolsó határozott idejű munkaszerződés 2014. február 1.- 2014. április 30. időtartamra szólt. A kérelmező 2014. március végén megtudta, hogy várandós, amit jelzett a közvetlen felettesének, illetve e felettes közvetlen felettesének. A kérelmező 2014. április 8-tól táppénzen volt. 2014. április 22-i keltezéssel a kérelmező levelet kapott a munkáltatójától arról, hogy határozott időtartamú munkaviszonyát a munkáltatónak nem áll módjában meghosszabbítani, ezért az 2014. április 30-án megszűnik. A kérelmező álláspontja szerint a bepanaszolt munkáltató azzal, hogy miután a cég tudomására jutott, hogy várandós, nem hosszabbította meg a több mint egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonyát, terhessége miatt vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A hatóság a kérelemben foglaltak alapján eljárást indított a bepanaszolt céggel szemben, az eljárás során tett nyilatkozataikban a felek kifejezték nyitottságukat a hatóság előtt egyezség megkötésére, aminek eredményeként a felek között az alábbi tartalmú egyezség született.

Az egyezségben a felek rögzítették, hogy a kérelmező kérelmére indult eljárásban az eljárás alá vont cég egyezségi ajánlatott tett. Felajánlotta kérelmező munkaviszonyának fenntartását 2014. május 1-től. Az eljárás alá vont cég benyújtotta a hatósághoz a felek által 2014. október 6-án aláírt megállapodást, melynek értelmében a felek a kérelmező 2014. április 30-án megszűnt határozott idejű munkaszerződését visszamenőleges hatállyal 2014. május 1-től határozatlan idejű munkaszerződésre változtatják. Hivatkozott megállapodás a hatóság előtt megkötött egyezség elválaszthatatlan részét képezi.

A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

2015. február 18.