EBH/818/2007

EBH/818/2007

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt az egyik bevásárló központban feladatot ellátó biztonsági szolgálattal szemben. Kérelmében előadta, hogy álláspontja szerint a fenti biztonsági szolgálat részéről hátrányos megkülönböztetés érte azáltal, hogy annak alkalmazottai két alkalommal is megalázó, emberi méltóságát sértő bánásmódban részesítették a bevásárló központ területén. Kérelmező védett
tulajdonságként roma származását és biszexualitását, mint szexuális irányultságát jelölte meg.

Beadványa és a meghallgatásáról készült jegyzőkönyv szerint két különböző alkalommal került összetűzésbe a szolgálatot teljesítő biztonsági őrökkel. Először két, szintén roma társával együtt a szolgálati folyosón található WC-t használták, majd mikor kijöttek onnan, azt tapasztalták, hogy két biztonsági őr a bevásárló központból való távozásra szólítja fel őket. Kérelmező rákérdezett ennek okára, ám szerinte indokolatlanul megalázó hangnemben utasították csendre, és kezdték el agresszívan kifelé vezetni. Kérelmező az eset kapcsán felkereste a biztonsági szolgálat váltásparancsnokát, aki a kifogásolt bánásmódra magyarázatot nem adott, de bocsánatot kért Kérelmezőtől. A váltásparancsnok ígéretet tett arra, hogy kollégáit figyelmezteti annak érdekében, hogy a jövőben hasonló incidens ne fordulhasson elő. Két hónappal később mégis megismétlődött az eset annyi eltéréssel, hogy Kérelmező ezúttal egyedül, egy másik WC-t keresett fel használat céljából. Egy biztonsági őr, aki nem volt azonos a korábbiakkal, kifelé jövet közölte, hogy kérelmezőt ki kell vezetnie az áruházból és utalt arra, hogy kérelmező a mosdóban „valamit csinálhatott”. Kérelmező felháborodásában ismét felkereste a váltásparancsnokot, aki ezúttal sokkal agresszívabban reagált, mint az előző alkalommal és részéről, valamint az irodájában tartózkodó kollégái részéről utalások hangzottak el arra vonatkozóan, hogy kérelmező a WC-ben szexuális tevékenységet végezhetett. Kérelmező a vádakat visszautasította és megbotránkozva távozott a bevásárló központból.


Kérelmező jegyzőkönyvben jelentette ki, hogy magát jogkövető állampolgárnak tartja és felháborítja, hogy egy olyan tevékenység folytatását feltételezték róla nyilvános helyen, amit mélységesen elítél. Úgy véli, hogy roma származása és szexuális irányultsága külsejéből és viselkedéséből is látható, de arra vonatkozóan, hogy fenti incidensek őt ezzel összefüggésben érték volna, konkrét nyilatkozatot nem szándékozott tenni. Kijelentette viszont, hogy az esetek során senki részéről nem hangzott el semmilyen utalás sem a származására, sem a szexuális irányultságára.


A Hatóság a beadványban foglaltak, valamint a személyes meghallgatáson elhangzottak értékelését követően megállapította, hogy tárgyi ügyben arra vonatkozóan, hogy a védett tulajdonságok és a hátrány között bármilyen összefüggés is fennállna, semmilyen adat nem merült fel, maga a kérelmező sem jelentette ezt ki nyilatkozatában. Önmagában az a tény, hogy az egyébként roma származású, biszexuális Kérelmezőt a mellékhelyiség
használatát követően a bevásárló központból a biztonsági személyzet ki kívánta vezetni, majd ő a kialakult vitát követően onnan önként távozott, a hátrányos megkülönböztetés megállapításához nem elegendő, viszont Kérelmezőnek az illetékes bíróság előtt személyiségi jogi per megindítására van lehetősége.


Tárgyi ügyben az Ebktv. szerinti hátrányos megkülönböztetés fentiek figyelembe vételével nem volt megállapítható, így a Hatóság a kérelmet elutasította.