EBH/79/2007

EBH/79/2007

 

A cigány származású panaszos 1996-ban értékesíteni kívánta saját tulajdonú ingatlanát, ügyvéd által ellen nem jegyzett adásvételi szerződést kötött. Az adásvétellel kapcsolatban a vevő keresetet nyújtott be vele szemben a foglaló visszafizetése iránt, a házára árverést tűztek ki.         A kérelmező            az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Antidiszkriminációs Roma Ügyfélszolgálati Hálózatának megbízott ügyvédje útján 2003-ban perújítási kérelmet nyújtott be az I. és II. fokú bíróság jogerős ítéletével szemben.

 

A hatóság határozatában tájékoztatta a kérelmezőt, hogy eljárásának feltétele, hogy    rendelkezzen valamely törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy őt azzal ok-okozati összefüggésben kedvezőtlenebb            bánásmódban   részesítsék.      Az        osztott  bizonyítás         szabályai szerint           az            egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania, hogy hátrány érte, és hogy - ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint – rendelkezett     valamely jogszabály által védett            tulajdonsággal, azonban a         kérelmező maga sem hivatkozott arra, hogy esetleg cigány származásamiatt érte hátrány.

 

Az       adásvételi       szerződés        megkötésének           körülményeivel          kapcsolatban            bírósági          ítéletek születtek, ezért a hatóság nem folytathatott eljárást a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15.§-nak (6) bekezdése szerint nem vizsgálhatja a bíróságok közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.

 

A hatóság az egyéb feltételek megléte esetén sem indíthatott volna vizsgálatot a kérelemben foglalt, 1996-2003. között történt esetleges sérelmekkel kapcsolatban, mivel az Ebktv. 2004. január 27-én lépett hatályba, s a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan hatáskör hiányában nem folytathat eljárást.

 

A fent leírtak szerint a hatóságnak a panaszos kérelmét el kellett utasítani.

 

  1. június