EBH/788/2007

EBH/788/2007

 

 

Egy ügyvédi iroda kérelemmel fordult egy bankkal szemben az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. A Kérelmező képviselője sérelmezte, hogy egyszemélyes ügyvédi irodáját vélt vagyoni és egyéb helyzete, tulajdonsága, jellemzője miatt hátrányos megkülönböztetés éri a bank részéről az egyéni ügyvédekhez és más társas vállalkozásokhoz képest, mivel az azok részére kínált számlacsomagok közül csak egyet „választhat”.

 

Kérelmező képviselőjének álláspontja szerint a bank gyakorlata súlyosan diszkriminatív volt - a technikai okokra történő hivatkozás nem fogadható el -, így nem tudta ésszerűen megindokolni eljárását. A megkülönböztetés okára csak következtetni tudott: a Kérelmező vélt vagyoni vagy egyéb helyzete, tulajdonsága, vagy jellemzője. Véleménye szerint a bank feltehetően abból indulhatott ki, hogy az ügyvédi irodák nagyobb pénzforgalmat bonyolítanak, mint az egyéb vállalkozások, azaz a vélt vagyoni viszonyok alapján tett különbsége a társas vállalkozások között. Ez a feltételezés azonban a Kérelmező képviselőjének álláspontja szerint nem helytálló, mivel az ügyvédi irodák között is eltérés van az anyagi tehervállaló-képesség szempontjából, éppen úgy, mint a nagy, közepes vagy kisvállalkozások között.

 

Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne.

 

Kérelmező képviselője védett tulajdonságként az ügyvédi iroda vélt vagyoni helyzetét - Ebktv. 8.§ q) vagy egyéb helyzetet, tulajdonságot vagy jellemzőt - Ebktv. 8.§ t) jelölte meg. A vélt vagyoni helyzet jelen esetben azonban nem minősül olyan, az Ebktv. által védett tulajdonságnak, mely alapot adhat az eljárás lefolytatására, mivel az eltérő anyagi tehervállaló-képesség Kérelmező esetében nem függ össze szorosan valamely ember személyiségéhez fűződő tulajdonsággal, az emberi méltósággal, mint például jövedelmi, vagyoni helyzetét tekintve egy hátrányos helyzetű személy vagy csoport esetében. Az egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző kategória a kérelemben nem került meghatározásra, továbbá azt nem lehet kiterjesztően értelmezni, annak mindig összefüggésben kell lennie az emberi méltósággal, így a különböző vállalkozások társas jellege sem tekinthető védett tulajdonságnak.

 

Az ügyvédi iroda kérelmét az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak el kellett utasítania.

 

  1. december