EBH/78/2007

EBH/78/2007

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz munkáltatójával szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben sérelmezte, hogy betegsége miatt nem hosszabbították meg határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát.

 

A hatóság vizsgálatot indított az ügyben, tárgyalást tartott. Ezt követően a Kérelmező kérte az eljárás megszüntetését, előadta, hogy álláspontja nem változott, azonban számára „elégtétel” volt, hogy az intézmény vezetője a tárgyaláson megjelent, elfogadja az eljárás alá vont felvetését, mely szerint borítsanak fátylat az ügyre.

 

A Hatóság a kérelem visszavonását követően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárását megszüntette.

 

  1. június