EBH/78/2006

EBH/78/2006

 

 

Kérelmező, akit a hatóság előtti eljárásban a Roma Antidiszkriminációs Hálózat ügyvédje képviselt, azzal fordult a hatósághoz, hogy a helyi önkormányzat képviselő testülete nem pályázott meg egy, a romák integrációját és munkához jutását elősegítő,a megyei munkaügyi központ által kiírt programot. A képviselő testület ennek indokául olyan tartalmú határozatot hozott, hogy a községben magát cigánynak valló lakos nincs. Kérelmező a képviselő testület ilyen tartalmú határozatát sérelmezte, előadta, hogy a községben több roma család is él és maga is a roma kisebbséghez tartozik.

 

A hatóság tárgyalást tartott az ügyben, ahol a felek kijelentették, hogy mindketten hajlandóak egyezséget kötni a hatóság előtt. Az önkormányzat az egyezséget megelőzően csatolta a képviselő testület Kérelmező által sérelmezett határozatának módosítását, mely szerint az nem felelt meg a valóságnak. Az egyezségben az önkormányzat a kijelentés tartalma miatt a romáktól bocsánatot kért és vállalta, hogy amennyiben jelen egyezség aláírását követően, a jövőben a roma integráció elősegítése céljából a H. Megyei Munkaügyi Központ által foglalkoztatás­szervezésre vagy egyéb, a romák foglalkoztatásának elősegítésére program vagy pályázat kerül kiírásra, arra szándéknyilatkozatot nyújt be és él a pályázati lehetőségekkel vagyoni helyzetétől függően. A szándéknyilatkozat és a pályázat benyújtása arra tekintet nélkül történik, hogy a kiírás időpontjában mennyi az aktív munkaképes korú roma lakosság száma a településen. Az Önkormányzat vállalta, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóságot a fenti témában kiírt pályázaton/pályázatokon történő részvételről 2006­2007­ben folyamatosan tájékoztatja. Az eljárás alá vont tudomásul vette, hogy jelen egyezségben foglaltak megtartása a Hatóság által a 2006­2007 években bármikor ellenőrizhető.

 

A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. június