EBH/77/2006

EBH/77/2006

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a Hatósághoz, hogy fia egy két­tannyelvű gimnáziumban érettségizett és az egyetem amerikanisztika­spanyol szakára azért nem nyert felvételt, mert a felsőoktatási felvételi rendszer pontszámítása diszkriminatív.

 

A Hatóság tájékoztatást kért az Oktatási Minisztériumtól és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól.

 

A fiatalember maximális pontszámú emelt szintű érettségi vizsgát tett, ezért 120 pontot kapott és két felsőfokú nyelvvizsgája van, ami 10­10 pontot ér, így összesen 140 pontot ért el. Ennél több pontot, csak azok érhettek el, akik az Oktatási Minisztérium által meghirdetett OKTV­én az emelt szintű érettségi eredményének megfelelő helyezést értek el. A kérelmező gyermeke azért nem indulhatott az OKTV­én, mert korábban szüleivel huzamosabb ideig élt és iskolába járt az adott nyelven, továbbá két tannyelvű gimnáziumba járt és az adott nyelv a tanítási nyelve volt. A fiatalembernek így esélye sem volt, hogy megszerezze azt a 144 pontot, amit elért az egyetlen helyre felvett diák. Az Oktatási Minisztérium már ismerte a fiatalember egyedi problémáját. A helyzet megoldását fogja jelenteni a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. kihirdetésével bevezetett és 2006­tól alkalmazott új felsőoktatási képzési rendszer, az úgynevezett Bologna­ folyamat. Az új képzési rendszerben 2006­ban egy alapszakra vagy az anglisztika (angol, amerikanisztika szakirány) vagy romanisztika alapszakra (spanyol, olasz, francia, román szakirány) adhatják be jelentkezésüket és az alapszakok jóval nagyobb keretszámú diák továbbtanulását teszi lehetővé.

 

A kérelmező gyermekének visszás helyzetét a 269/2000.(XII.26.) Korm.rendelet idézte elő. A kérelmező gyermekét felvették spanyol nyelv és irodalom szakra és az egyetem lehetővé tette számára az amerikanisztika szak felvételét, ezért a kérelmező panaszát visszavonta. A Hatóságnak emiatt az eljárást meg kellett szüntetnie, de javasolta a Minisztériumnak, hogy fontolja meg annak lehetőségét, hogy az OKTV­ből bármely okból kizárt diákok számára külön írjon ki OKTV versenyt. A Minisztérium a Hatóság megkeresésére adott válaszában arról számolt be, hogy rövid időn belül áttekinti a Bologna­folyamathoz kapcsolódó képzési rendszert és amennyiben szükséges az OKTV versenyszabályzat módosítása, úgy arról haladéktalanul intézkedni fog.

 

  1. augusztus