EBH/736/2007

EBH/736/2007

 

 

A panaszos az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz írt beadványában munkáltatójával szembeni eljárás megindítását kezdeményezte, mivel állítása szerint a munkahelyén, ahol több éven át megbecsült munkatársként tartották számon, az elmúlt időszakban különféle sérelmek érték. Közvetlen felettese több alkalommal indokolatlanul rosszindulatú megjegyzéseket tett vele kapcsolatban, munkafeltételeit megkérdezése nélkül megváltoztatták, amely miatt az elvárt korábbi teljesítményt nem képes teljesíteni, a környezetében dolgozók közül néhányan becsületsértő kijelentéseket tartalmazó, névtelen levelet juttattak el hozzá. A hatóság felhívására panaszos védett tulajdonságaként konfliktuskerülő személyiségét, segítőkész, lojális magatartását jelölte meg.

 

A hatóság értékelte a kérelmező által előadottakat és arra a következtetésre jutott, hogy a panaszos által felhozott tulajdonságok nem tekinthetők az Ebktv.-ben megjelölt védett tulajdonságok egyikének sem, nem sorolhatók be az ún. „egyéb helyzet” kategóriájába.

 

Védett tulajdonság hiányában a hatóság a kérelmet elutasította, ugyanakkor felhívta a panaszos figyelmét arra, hogy a becsületét sértő kijelentések miatt bíróság előtt polgári peres eljárást, illetve magánvádas eljárást kezdeményezhet.

 

  1. március