EBH/719/2007

EBH/719/2007

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy az őt biztonsági őrként foglalkoztató katonai objektum őrzésére szakosodott - Kft., roma származása, valamint az általa észlelt bűncselekmény miatt hátrányosan megkülönböztette, zaklatta, amely végül elbocsátásához vezetett.

 

A hatóság tárgyalást tartott, ahol meghallgatta a cég vezetőjét, mint a munkáltatói jog gyakorlóját, a sérelmes magatartást tanúsító közvetlen felettest, a katonai objektumoknál őrző- védő feladatot ellátó cég katonai irodavezetőjét.

 

A kérelmező nem jelezte feletteseinek sem szóban, sem írásban a – szerinte - közvetlen felettese által megvalósított jogsértést. A kérelmezőt beilleszkedési problémái miatt a katonai irodavezető április közepén behívatta egy beszélgetésre. A munkáltató 2007. április 30.-án írásbeli figyelmeztetésben részesítette a kérelmezőt, mert szolgálatteljesítés közben elaludt. A váltásparancsnok 2007. május 21.-én kelt jelentésben kérte a cég vezetését a kérelmező és a munkatársak közötti, ismételten jelentkező konfliktus feloldására. A kérelmező „őrintézkedés elméleti ismeretének felmérése” vizsgájának sikertelenségéről a Magyar Honvédség Támogató Dandárja 2007. június 22.-én feljegyzésben tájékoztatták az eljárás alá vontat, mint fővállalkozót és javasolták a szolgálatból történő kivételét. A kérelmező betegállományának letelte után, a katonai irodavezető tájékoztatta a kérelmezőt, hogy több esetben kifogás merült fel a szolgálat ellátásával kapcsolatban, a kollégákkal összeférhetetlen, illetve a katonai szervezetismeret szintfelmérő vizsgán nem felelt meg. A kérelmező ezt követően olyan magatartást tanúsított, hogy a jelenlévők indokoltnak látták azt feljegyzésben rögzíteni. 2007. július 24.-én kelt levelében a kérelmező a honvédelmi miniszterhez fordult a Támogató Dandár objektumában őrzés-védelmi feladatokat ellátó személyek jogellenes magatartása miatt. A széleskörű vizsgálat a kérelmező bejelentését nem támasztotta alá.

 

A munkaviszony felmondása objektív, a munkavégzéssel kapcsolatos tényekre (szolgálatellátás során felmerülő vétség, felmérő vizsga sikertelensége) vezethető vissza, nem a kérelmező kisebbségi származására.

 

A hatóság nem találta megalapozottnak a kérelmező állítását, nevezetesen, hogy a munkaviszonya megszüntetésére roma származása, illetve az általa észlelt bűncselekmény miatt került sor. A lefolytatott bizonyítási eljárás a kérelmezővel szemben az Ebktv. 10.§- ában foglalt zaklatás megvalósulását sem támasztotta alá. Ez utóbbi vonatkozásában csupán a kérelmező és a tanúként meghallgatott közvetlen felettes egymásnak ellentmondó vallomása állt a hatóság rendelkezésére. A hatóság a kérelem elutasításáról döntött.

 

  1. november