EBH/71/2012

EBH/71/2012

 

Kérelmező álláspontja szerint X. Község Önkormányzatának Polgármestere, átsugárzó védett tulajdonságával - politikai vagy más véleményével – összefüggésben, hátrányosan megkülönböztette azzal, hogy a létszámhiány enyhítésére – bár  erre lehetősége volt – nem írt ki gyakornoki pályázatot és megakadályozta ezzel kérelmező esetleges elhelyezkedését az önkormányzatnál.

A hatóság elfogadta kérelmező védett tulajdonságát, mivel a kérelemből megállapítható volt,  hogy az Önkormányzat működése, döntéshozatala során rendszeresen adódtak olyan helyzetek, amikor kérelmező édesapja X. Község Önkormányzatának megválasztott képviselőjeként és alpolgármestereként a település érdekében a polgármester szándékaitól eltérő, annak érdekeit nem szolgáló javaslatokat tett, melynek következtében konfliktusok jöttek létre az alpolgármester és a polgármester között.

A hatóság X. község Önkormányzatának polgármesterét, mint az Önkormányzat hivatalos  szervét eljárás alá vonta, aki érdemi nyilatkozatában előadta, hogy 2010 decemberétől 2 fő előnyugdíjazását kérte és a prémium évek programban vesz részt, ezáltal az önkormányzatnál  két álláshely betöltetlen. A két státusz betöltése csak 2012 júliusától lehetséges, így  gyakornoki állásra pályázatot nem írtak ki, ezért álláspontja szerint nem sértette meg az  egyenlő bánásmód követelményét kérelmező védett tulajdonságával összefüggésben, mivel a  gyakornoki pályázat kiírása meg sem történt, így kérelmezőnek másokkal nem kellett  megmérettetnie magát, tehát nem volt, akivel szemben joghátrányt szenvedett volna. A  kérelemben jelzett képviselő-testületi ülés után kérelmező gyakornoki alkalmazásával  kapcsolatban elhangzottakról úgy nyilatkozott, hogy ő szó szerint azt mondta, hogy: „nem,  mert a Te lányod, hanem mert nem veszünk fel senkit”. Kérelmező a továbbiakban előadta,  hogy a gyakornoki pozíció – szemben az érdemi nyilatkozattal – nem elvi lehetőségként  merült fel, hiszen azt a képviselő-testület is megvitatta, melyet megelőzően a polgármester  megkereste az illetékes minisztériumot, mivel az önkormányzatnál foglalkozatott  köztisztviselők létszáma az ellátandó feladatokhoz képest kevésnek bizonyult. A minisztérium  a létszámbővítéshez nem járult hozzá, azonban javasolta, hogy a 2012 júliusáig terjedő  időszakot ösztöndíjas foglalkozatás keretében gyakornok segítségével hidalják át. Kérelmező  előadta továbbá, hogy „falusi viszonyok között” nyilvánvaló, hogy kinek milyen végzettsége  van – pályakezdő igazgatásszervező helyben rajta kívül nem volt – ezért egyértelmű volt,  hogy a minisztérium által javasolt gyakornoki álláshelyre ki kerülhet szóba. A kérelmező által  csatolt képviselő-testületi jegyzőkönyvből egyértelműen kiderült, hogy az önkormányzat  komoly létszámgondokkal küzdött. A jelenlévő képviselők jegyzőkönyvben rögzített  nyilatkozataiból megállapítható volt, hogy támogatták a gyakornoki pályázat kiírását, mivel  gyakornok alkalmazása enyhítette volna az önkormányzat köztisztviselőinek leterheltségét,  minimális költsége lett volna, ráadásul egy helybeli fiatal elhelyezkedését támogatták volna  vele. Eljárás alá vont polgármester a gyakornoki pályázat kiírásához nem járult hozzá. A  képviselő-testület több tagja értetlenkedésének adott hangot a képviselő-testületi ülés  jegyzőkönyvében, hogy a polgármester és az alpolgármestere közötti személyes viszály miatt  nem kerül sor a gyakornoki pályázat kiírására. X. Önkormányzat képviselő-testületének tagjai  az eljárás során írásban nyilatkoztak arról, hogy eljárás alá vont a létszámhiány enyhítésével  sokáig egyetértett, majd miután felmerült, hogy kérelmező – az alpolgármester lánya -  eséllyel pályázhat a gyakornoki munkakörre, mereven elzárkózott a létszám bővítéstől,  melynek indokaként a következőket hozta fel: „régen is túlóráztak a kollégák”; „majd  decemberben kapunk egy létszámot, majd elleszünk valahogy”; „szó sem lehet róla, azért,  mert az alpolgármestere lánya”.

A hatóság eljárás alá vont kimentését (nincs összehasonlítható csoport, a hivatal nem küzd létszámhiánnyal) nem fogadta el, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a  képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, a képviselő-testület tagjainak nyilatkozata, eljárás  alá vont minisztériumnak írt kérelme, eljárás alá vont egymásnak ellentmondó nyilatkozatai, különös tekintettel a túlmunkára, illetve arra vonatkozó nyilatkozatára, hogy nem volt tudomása arról, hogy kérelmező a hivatalban kívánt dolgozni – megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét kérelmező átsugárzó védett tulajdonságával (édesapja más véleményével) összefüggésben, és közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott, amikor a  gyakornoki pályázatot nem írta ki.

A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a hatóság mérlegelte azt a tényt, hogy eljárás alá vont az eljárás során egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett, és a pályázat kiírását annak ellenére nem látta indokoltnak, hogy hivatala több tagja felhívta annak szükségességére figyelmét. A hatóság megállapította, hogy jelen esetben a megelőző, visszatartó hatás eléréséhez a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltásán túl, szükséges a határozat nyilvánosságra hozatala is.

A hatóság határozata jogerős és végrehajtható.