EBH/707/2007

EBH/707/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben előadta, hogy álláspontja szerint az egyik megyei kárrendezési hivatal termőföld árverési eljárása, majd az országos felettes szerv árverési kifogásának elbírálása során hátrányos megkülönböztetésben részesítette.

 

Kérelmező beadványában kifejtette, hogy fogyatékossága, beszédhibája, valamint szerény vagyoni helyzete miatt az 1994-95-ös árverések során szavai szerint „félreállították”, a licitálás során más résztvevőkkel szemben hátrányos helyzetbe hozták. Az illetékes bíróság közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyban lefolytatott eljárását és annak eredményét is kifogásolta, kérte a Hatóságtól az egyenlő bánásmód sérelmének megállapítását. Kérelmező kérelméhez a bírósági eljárás során keletkezett dokumentumokat csatolta.

 

A panaszos által előadottak, és a csatolt iratok alapján a Hatóság megállapította, hogy bár Kérelmező védett tulajdonságként megjelölte fogyatékosságát, miszerint szóban nem tudja magát megfelelően kifejezni, valamint vagyoni helyzetét, fenti jellemzők jelen ügyben az egyenlő bánásmód követelményével összefüggésbe nem hozhatók. A Hatóság megállapította, hogy Kérelmező beadványában egyrészt 2004. január 27. napját, vagyis az Ebktv. hatályba lépését megelőzően keletkezett sérelmeket adott elő, melyek elbírálására a Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel. Az Ebktv. 15. § (6) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy a Hatóság nem vizsgálhatja a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit. Jelen ügyben viszont másodsorban éppen e kategóriába tartozó, bíróság által már jogerősen elbírált kérdéseket vetett fel a kérelmező.

 

A Hatóság a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30. § b) pontja alapján elutasította, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az ügyben eljárni.

 

  1. december