EBH/706/2007

EBH/706/2007

 

 

A panaszos kérelemmel fordult egy áruházzal szemben a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, mely tekintettel arra, hogy a Kérelmező nyilatkozata szerint hátrányos megkülönböztetést tapasztalt - hatáskör hiányában megküldte a Hatóság részére a kérelmet, csatolva a vásárlók könyvébe történt bejegyzést.

 

A Kérelmező sérelmezte, hogy míg korábban rendszeresen vásárolt 50 %-os árkedvezménnyel szakadt zsákos építőanyagot, egy alkalommal azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs kedvezmény, mert sokat vittek az áruból. Ezt követően mégis kapott, azonban csak 10 %-ot, míg az eladók számára „idegen” ismerőse továbbra is 50 %-os kedvezményben részesült. Kérelmező előadta továbbá, hogy mennyiségi korlátozás nem volt az értékcsökkent termékekre, illetve hogy amikor új eladó ült a pultnál, akkor megkapta a magasabb kedvezményt. Kérelmező tájékoztatta a hatóságot, hogy amióta beírt a panaszkönyvbe, azóta minden értékcsökkent terméket egységesen 50%-os kedvezménnyel árusítanak az áruházban.

 

A hatóság hiánypótlás keretében felszólította a Kérelmezőt, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott valamely tulajdonsággal. Kérelmező válaszlevelében előadta, hogy 53 éves, rokkant nyugdíjas, elvált, három gyermeke van, bőrszíne talán kreol.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania, mivel a rendelkezésre álló iratokból kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy a Kérelmező által előadott tulajdonságok és a sérelme között nincs ok-okozati összefüggés, ezt alátámasztotta a nyilatkozata is, mely szerint „nem is ez a lényeg”, hanem az, hogy ismerősének továbbra is 50%-os, míg neki 30%-os kedvezménnyel adták el az árut. Az, hogy Kérelmező fél éve rendszeres vásárló az áruházban, míg szomszédja nem - az eladók számára „idegen”-, nem tekinthető a jogszabály által védett tulajdonságnak - így egyéb helyzetnek sem, mivel a vásárlás gyakorisága nem egy emberi tulajdonság, nem függ össze szorosan az emberi méltósággal.

 

  1. december