EBH/7/2005

EBH/7/2005

 

 

Jogvédő szervezet a sérelmet szenvedett személyek képviseletében panasszal élt egy vidéki városban lévő presszó alkalmazottjával szemben, aki öt - köztük két kiskorú - személy kiszolgálását roma származásuk miatt megtagadta.

 

A Hatóság a presszót működtető gazdasági társasággal szemben lefolytatta az eljárást és a széleskörű bizonyítási eljárás eredményeként megállapította, hogy a cég az érintett személyekkel szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmazott.

 

Az elmarasztalás során a Hatóság figyelembe vette a sérelmet szenvedett személyek számát, továbbá azt, hogy az eljárás alá vont a jogsértő magatartást testi épség elleni fenyegetéssel, valamint - többek között - gyermek-, illetve fiatalkorú személyekkel szemben is megvalósította, akik ráadásul a jogsérelmet szenvedett fél gyermekei voltak. Ugyancsak figyelembe vette azt is, hogy a kiszolgálást megtagadó alkalmazott még szóban is kifejezte, hogy „ez nem cigányoknak fenntartott hely”.

 

A Hatóság 2005. július 12. napján kelt határozatában az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megállapítása mellett a jogsértőt eltiltotta a jogsértő magatartás további folytatásától, valamint 500 000 forint összegű bírság megfizetésére kötelezte.