EBH/69/2006

EBH/69/2006

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a Hatósághoz, hogy korábbi munkahelyén, ahol takarítónőként dolgozott, a próbaidő elteltét követően nem alkalmazták tovább, mivel sérelmezte közvetlen főnöke durva, megalázó, önkényes viselkedését, ami obszcén viccek folyamatos meséléséből, homályos célozgatásokból állt.

 

A Hatóság tárgyalást tartott az ügyben, ahol eljárás alá vontként hallgatta meg a munkáltató szervezeti egységének vezetőjét, annak helyettesét, valamint a jogsértő magatartást közvetlenül megvalósító személyt.

 

Az eljárás alá vont munkahelyi vezető a tárgyalást követően belső vizsgálatot rendelt el és a lefolytatott vizsgálat olyan következtetésekre jutott, ami alátámasztotta a kérelemben foglaltakat és megegyezett a Hatóság álláspontjával.

 

A Hatóság megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ a) és t) pontjában foglalt egyenlő bánásmód követelményét és magatartása kimerítette a zaklatás törvényi tényállását. Az eljárás alá vont munkahelyi vezető aktív együttműködésére tekintettel a Hatóság szankcióként csupán eltiltotta eljárás alá vontat a jogsértő magatartás további folytatásától.

 

  1. április