EBH/677-2006

EBH/677-2006

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy a helyi Gimnázium által 2006 augusztusában meghirdetett történelem tanári állásra történő jelentkezésének elutasítása folytán hátrányos megkülönböztetés érte és az iskola megvalósította a megtorlás tényállását.

 

A kérelmező 2002-ben történelem tanárként szeretett volna állást vállalni a helyi Gimnáziumban, kérelmét azonban elutasították. Egy évvel később fordult emiatt munkaügyi bírósághoz, hitoktatói múltja alapján történt hátrányos megkülönböztetésre hivatkozva. Keresetét első- és másodfokon is elutasította a bíróság. 2005. őszén egy újabb pályázat miatt újból keresetet nyújtott be a Gimnázium ellen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. A munkaügyi bíróság 2006. március 30.-án kelt ítéletével elutasította a keresetet és megállapította, hogy a Gimnázium azért alkalmaztott – egy váratlanul megbetegedett tanár helyettesítésére – egy főiskolai végzettségű történelem-könyvtár szakos tanárt, ének-zene szakos főiskolai hallgatót – és nem a kérelmezőt -, mert „hosszú távra kívánt tervezni és egy régóta fennálló problémát kívánt megoldani alkalmazásával”. A bíróság megállapította, hogy az igazságkereső, jogkereső hajlam bizonyításához nem elegendő az a tény, hogy a felek között per volt folyamatban – mint az Ebktv. 8.§ t) pontja szerinti védett tulajdonság - és azt nem tekintette védett tulajdonságnak. A másodfokon eljárt megyei bíróság helybenhagyta az elsőfokú bírósági döntést. A kérelmező ez követően jelentkezett az eljárás alá vont által 2006. augusztusában kiírt pályázatra, történelem szak oktatására, részmunkaidőben, ahol az ének szak előnyt jelent. A Gimnázium azonban értesítette, hogy az ének szak miatt másra esett a választás. A kérelmező álláspontja szerint a pályázat „színlelt pályázat volt”, az ének szak előnyként való megjelölése pedig csak arra szolgált, hogy őt el lehessen utasítani.

 

A Hatóság eljárást indított, az eljárás alá vont írásban fejtette ki álláspontját.

 

A lefolytatott eljárás alapján a Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont által kiírt pályázat nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét. A kérelmező akadálytalanul beadhatta pályázatát a meghirdetett állásra, tehát ugyanolyan eséllyel indult az állás elnyeréséért, mint a másik 10 pályázó. Az eljárás alá vont munkáltató nem önkényesen, hanem célszerűen, az intézmény által ellátandó szakmai feladatokhoz kapcsolódó indok alapján választott a pályázók közül. Az eljárás alá vont megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, így a Hatóság a kérelem elutasításáról döntött.

 

  1. január