EBH/656/2006

EBH/656/2006

 

Kérelmező 2006. október 8­án írt kérelemmel fordult a Hatósághoz, melyben előadta, hogy álláspontja szerint munkáltatója, a P.Múzeumok Igazgatósága vele szemben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ s) pontja szerinti tulajdonsága miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

 

Kérelmező előadta, hogy 2004. februárjától szakszervezeti titkár, a munkáltató egészen 2006. januárjáig a munkahelyi alapszervezetben betöltött tisztsége legitimitását, illetve a szakaszervezeti csoport létezését nem kérdőjelezte meg, eddig az időpontig mint szakszervezeti titkár meghívást kapott a vezetői értekezletekre is.

 

A Kérelmező a személyét ért hátrányos megkülönböztetést egy 2005. augusztus 29­én történt vezetői értekezleten történt eseményre vezeti vissza, ahol a P. igazgatója azt a bejelentést tette, hogy több mint 40 fő nyugdíjas teremőrt azonnal el kell bocsátani

 

Kérelmező a munkáltatói intézkedésről kérésre tájékoztatta a P. Megyei Közgyűlést.

 

Ezt követően – Kérelmező álláspontja szerint­ az eljárás alá vont munkáltató magatartása vele szemben megváltozott, 2006. február­április közötti időszakban több alkalommal is adatokat, dokumentumokat kért a Kérelmező által vezetett alapszervezeti csoport működéséről, 2006. márciusától pedig Kérelmezőt, mint alapszervezeti titkárt nem hívták meg többé a vezetői értekezletekre. A kérelemből, a felek által csatolt iratokból, a tanúvallomásokból, valamint a tárgyaláson elhangzottakból megállapítható, hogy a kérelem részben alapos, és az eljárás alá vont a Kérelmezővel szemben érdekképviselethez tartozása miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

 

Kérelmező az eljárás során igazolta, hogy a jogsértéskor rendelkezett az Ebktv. 8.§ s) pontja szerinti védett tulajdonsággal, azzal pedig, hogy az általa vezetett szakszervezeti csoport legitimitását és ezáltal a Kérelmező szakszervezetben betöltött tisztségét (titkári funkció) 2006. februárját követően a munkáltató folyamatosan vitatta írásban és szóban egyaránt, őt a vezetői értekezletekre a korábbi gyakorlattal ellentétben nem hívta meg, igazolta azt is, hogy hátrány érte.

 

Az eljárás alá vont a fentiek után írásban többször is (2006. február 14., 2006. március 23., 2006 április 6., 2006. július 13.) felszólította Kérelmezőt, hogy az általa vezetett szakszervezeti csoport legitimitását igazolja, és juttassa el a munkáltató számára a szakszervezeti csoport alapszabályát, programját, azt az elnökségi jóváhagyást, amely szerint a második szakszervezeti csoportja is megalakulhatott és működhet, továbbá a szakszervezeti csoport taggyűlési határozatait 2002­től 2006. márciusig bezárólag. A július 13­án kelt levelet az eljárás alá vont intézmény vezetője nemcsak Kérelmezőhöz, hanem Kérelmező közvetlen feletteséhez is címezte, és kilátásba helyezte, hogy mindaddig, amíg a kért dokumentumok nem állnak rendelkezésére, nem biztosítja az Mt. 24.§ (1) bekezdésében rögzített jogokat a szakszervezeti csoport részére. Az eljárás alá vont intézmény vezetője a tanúmeghallgatás során maga is megerősítette, hogy a 2006­os vezetői értekezletekre április óta Kérelmezőt valóban nem hívta meg, mint szakszervezeti titkárt, ugyanakkor a másik alapszervezet titkára az értekezletekre minden alkalommal kap meghívást.

 

Az alkalmazott szankciónál a Hatóság figyelemmel volt arra, hogy az okozott sérelem vonatkozásában a kérelemnek nem minden egyes pontja tekintetében adott helyt, ugyanakkor megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét Kérelmezővel szemben az Ebktv. 8.§ s) pontja szerinti tulajdonsága miatt, ezért a további jogsértés megtiltását és határozatának 90 napos időtartamra a hatóság honlapján történő nyilvánosságra hozását rendelte el.

 

  1. december