EBH/642/2007

EBH/642/2007

 

 

A panaszosok kérelemmel fordultak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz egy Kht-val, mint munkáltatóval szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. A Kérelmezők előadták, hogy egy Kft-nél dolgoztak, mint látássérültek betanított munkát végeztek, azonban 2007. márciusában közös megegyezéssel határozott idejűvé változtatták a dolgozók szerződését. Akkor azt ígérték, hogy mindenkit foglalkoztatnak majd a határozott idő lejártát a Kft. Kht-ba történő beolvadását követően, azonban július 1-től öt dolgozót köztük Kérelmezőket - nem alkalmazta tovább a Kht.. Kérelmezők megítélése szerint ez összefüggésben volt azzal, hogy a telephelyvezetővel szemben panasszal éltek a régióvezetőnél.

 

Kérelmezők kérelmüket írásban visszavonták.

 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés c) pontja alapján – „a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél az érdemi határozat jogerőre emelkedése előtt kérelmét visszavonta” - az eljárást megszüntette. Az eljárás hivatalból történő folytatását az Ebktv. 15.§ (5) bekezdése kizárja.

 

  1. október