EBH/63/2006

EBH/63/2006

 

A panaszos az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz kérelmet nyújtott be, melyben leírta, hogy két éves számviteli­szakügyintéző szakon tanult, mely elvégzéséhez szóbeli és írásbeli vizsgát kellett volna tennie. Az osztály elment írásbeli vizsgára, majd később behívták őket szóbelizni, mondván mindenkinek sikerült az írásbeli rész. Amikor bementek a szóbelire, két óra várakozás után azzal kellett szembesülniük, hogy a dolgozataikat visszaminősítették és ezért nem mehetnek szóbeli vizsgára. Az írásbeli vizsgáik megtekintését kérték, melynek során azt tapasztalták, hogy a pontszámokat a vizsgalapon kijavították. A kérelmező sérelmezte a pontszámok átjavításának módját.

 

A kérelem hiányos volt a következők tekintetében: mely intézményben, kinek a részéről, mely védett tulajdonsága miatt és mikor érte a sérelem a kérelmezőt. A Hatóság ezért hiánypótlásra szólította fel 8 napos határidő megállapításával, – ismertetve a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit is ­ melynek keretében tájékoztatást kért a hiányzó információkról. Ennek a kérelmező nem tett eleget, a határidő hosszabbítását nem kérte.

 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 31.§ (2) bekezdése szerint „a hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását”.

 

A Hatóság a leírtak alapján megszüntette az eljárást.

 

  1. július 12.