EBH/62/2007

EBH/62/2007

 

 

Roma származású kérelmezők az IRM Roma Anti-diszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat ügyvédjének útján etnikai diszkriminációra hivatkozással fordultak a Hatósághoz. A kérelem szerint 2006. szeptemberében az esti órákban lakóhelyük egyik sörözőjében kívántak szórakozni. A sörözőt eljárás alá vont üzemelteti, aki a bejáratnál állva közölte velük, hogy „cigányok nem mehetnek be”. Ezt követően egy ott lévő nem roma barátjuk is próbált szólni az érdekükben, amire ő is szóváltásba keveredett a tulajdonossal. Kérelmezők tudomása szerint az eset más romákkal is előfordult már, eljárás alá vont tehát „valamennyi romával szemben következetesen megalázó bánásmódot tanúsít, romákat nem enged be nyilvános szórakozóhelyére”, ezért fordultak az IRM Roma Anti-diszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózatához, majd annak ügyvédje segítségével a település jegyzőjéhez. A jegyző kérelmezők levelét hatáskör hiányában az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz tette át.

 

A Hatóság az ügyben 2007. január 11-én tárgyalást tartott, amin Kérelmezők értesítés ellenére nem jelentek meg. A tárgyaláson megjelent kérelmezők jogi képviselője, valamint szabályszerű idézésre eljárás alá vont és meghatalmazott jogi képviselője. A tárgyaláson eljárás alá vont megerősítette, hogy adott napon valóban a helyszínen tartózkodott, azonban elmondása szerint csak az egyik kérelmezővel beszélt, akit személyesen is ismer. Eközben elmondása szerint a többiek hátrább álltak. Elismerte, hogy ezen kérelmezővel – kultúrált hangnemben – közölte, hogy nem mehet be a szórakozóhelyre, mivel ott a tavasz folyamán háromszor is botrányt okozott. Ezen esetekben – melyeket eljárás alá vont állítása szerint tanúkkal is igazolni tud – kérelmező részegen érkezett és a helyiségben botrányos viselkedést tanúsított, ami miatt a rendőrséget is kénytelen volt kihívni. Az esetek miatt általában aznapra már be is kellett zárnia. Eljárás alá vont előadta, hogy amennyiben valaki botrányt okozott az általa üzemeltetett szórakozóhelyen, előfordult, hogy egy ideig – amíg bocsánatot nem kért – nem engedte be a szórakozóhelyre. Ez a gyakorlat független attól, hogy az illető roma származású-e. Eljárás alá vont hangsúlyozta, hogy romák is jelentős számban járnak hozzá szórakozni, ok nélkül ő sohasem tiltotta ki őket a szórakozóhelyről.

 

A Hatóság a tárgyalásról készült jegyzőkönyvet 2007. január 18. napján megküldte kérelmezőknek. A kísérőlevélben a Hatóság felhívta kérelmezőket, hogy a jegyzőkönyvre a kézhezvételtől számított 8 napon belül tegyék meg észrevételeiket, külön kitérve az eset körülményeinek pontos leírására. A levélben a Hatóság felhívta kérelmezők figyelmét arra, hogy amennyiben a jegyzőkönyvben foglaltakra nem reagálnak, illetve nem adnak tájékoztatást a sérelmezett eset pontos körülményeiről, a Hatóság a Ket. 51.§ szerint a rendelkezésére álló adatok alapján fog dönteni az ügy érdemében, vagy megszünteti az eljárást. Kérelmezők a rendelkezésükre álló több mint egy hónap alatt eljárás alá vont nyilatkozatát nem vitatták, a jegyzőkönyvre észrevételt nem tettek, illetve a Hatóság hiánypótlási felszólításának nem tettek eleget és az eset pontos körülményeiről tájékoztatást nem adtak. Tekintettel arra, hogy Kérelmezők a hiánypótlási felszólításnak nem tettek eleget és ez akadályozza a tényállás teljes körű megállapítását, a Hatóság az eljárást végzésével megszüntette.

 

  1. március