EBH/615/2007

EBH/615/2007

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. Előadta, hogy egy napilapban megjelent egy álláshirdetés, mely szerint egy kft. hölgy recepcióst keresett délutáni és esti munkára, csak helybeliek jelentkezését várták. A Kérelmező a megadott telefonszámon érdeklődött, s amikor kérdésre elmondta, hogy 43 éves, azt a tájékoztatást kapta, hogy már betöltötték az állást, de egyébként is 40 év felett nem fogadhatnak jelentkezőt. Ezt követően 28 éves unokahúgát behívták elbeszélgetésre.

 

A hatóság hiánypótlás keretében felhívta a Kérelmezőt, hogy csatolja be a munkáltató megnevezését és egyéb rendelkezésre álló adatokat (hirdetés, kivel beszélt), mivel csak abban az esetben tud eljárást indítani, ha ismert a hátrány okozója. A Kérelmező a felhívást átvette, azonban a számára adott határidő eredménytelenül eltelt, annak meghosszabbítását nem kérte.

 

 A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (2) bekezdése a hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását és az 51.§ (1) bekezdése az ügyfél a nyilatkozattételt megtagadhatja, azonban „ha az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a 31.§ (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást” alapján az eljárást megszüntette.

 

  1. október