EBH/612/2007

EBH/612/2007

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben sérelmezte egy önálló bírósági végrehajtó és egy bíróság eljárását, valamint utóbbi határozatát. A Kérelmező előadta, hogy egy Alapítvány követelését kamatostól kell visszafizetnie a bíróság határozata szerint. Sérelmezte továbbá, hogy egy önálló bírósági végrehajtó letiltást bocsátott ki a nyugdíjára, panaszt is tett nála, kérte a bankszámlájának végrehajtás alóli feloldását, azonban ez nem történt meg, továbbra is beszedték róla a jövedelmének nagy részét. Kérelemmel fordult az Alapítványhoz is, hogy személygépkocsiját vonják ki a végrehajtás alól, onnét azt a tájékoztatást kapta, hogy a végrehajtó csak a jövedelmére folytatja a végrehajtást, azonban ez a problémája sem tisztázódott. Kérelmező - megítélése szerint - cigány származása miatt sokadrendű állampolgár, a jogtalan, aránytalan büntetés és a végrehajtási eljárás megvizsgálását kérte a Hatóságtól, a helyi bíróságtól és a megyei főügyészségtől.

 

A Kérelmező védett tulajdonságként cigány származását, hátrányként pedig a bírósági határozatban foglaltakat és a megalázó végrehajtási eljárást jelölte meg.

 

Az Ebktv. 15.§ (6) bekezdése szerint a hatóság nem vizsgálhatja a bíróságok, ügyészségek közhatalmi döntéseit és intézkedéseit, így a kérelemben megjelölt, sérelmezett bírósági határozatot sem. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. §-a szerint a végrehajtó törvénysértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül.

 

A Kérelmezőt tájékoztatta a hatóság, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Anti-diszkriminációs Roma Ügyfélszolgálati Hálózata kifejezetten azon ügyek megoldásában nyújt ingyenes segítséget, amelyekben az ügyfelet cigány származása miatt érte jogsérelem. A hálózat tevékenysége kiterjed jogi tanácsadásra, antidiszkriminációs ügyben perindításra, továbbá hatóságok, bíróság előtti képviseletre. Tájékoztatta továbbá a hatóság Kérelmezőt a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a hálózat tagját képező ügyvéd elérhetőségéről.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania, mivel a fent leírtak miatt nem volt hatásköre az ügyben eljárni, vizsgálatot nem indíthatott.

 

  1. október