EBH/602/2006

EBH/602/2006

 

 

Egy Fejér megyei településen élő roma hölgy az őt a helyi élelmiszerüzletben ért hátrányos megkülönböztetés miatt fordult a Hatósághoz. Kérelmező szerint a bolt vezetője roma származására utalva, és arra való hivatkozással, hogy „igen gyakran lopnak a cigányok” szólította fel őt táskája tartalmának a pénztárpultnál, nyilvánosság előtt történő bemutatására, és ezzel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

 

A Hatóság a kérelem alapján eljárást indított a bolt üzemeltetője ellen, akinek beszerezte írásbeli nyilatkozatát is. A vizsgálat keretében a Hatóság a helyszínen tárgyalást tartott, amelyen az ügyfeleket, valamint – tanúként – a boltvezetőt hallgatta meg. A Hatóság a tárgyalás során megállapította, hogy – tekintettel ügyfelek azon közös érdekére is, hogy kérelmező a továbbiakban is a kérdéses boltban vásároljon ­ mind a kérelmező, mind az eljárás alá vont nyitott az ügy kompromisszumos megoldására, ezért egyezség létrehozását kísérelte meg.

 

A hatóság által előkészített egyezségtervezetet a felek a tárgyalás során kölcsönösen kialkudott módosításokkal elfogadták és aláírták, azt a hatóság határozatával jóváhagyta. Az egyezségben az eljárás alá vont üzemeltetőt képviselő értékesítési vezető bocsánatot kért kérelmezőtől az őt az üzletükben ért sérelem miatt, valamint vállalta, hogy a boltvezetők figyelmét írásban felhívja a vásárlókkal kapcsolatban származásukra tekintet nélkül tanúsítandó egyenlő bánásmód követelményére és erről a Hatóságot 30 napon belül értesíti. Az egyezség szerint továbbá eljárás alá vont tudomásul veszi, hogy amennyiben a jövőben az üzleteiben dolgozó alkalmazottak a kérelmezővel szemben nem az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járnak el, a kérelmező újabb hatósági eljárást kezdeményezhet.

 

  1. október