EBH/601/2006

EBH/601/2006

 

 

 

 

 

 

 A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz ( továbbiakban:Hatóság), melyben sérelmezte egy Városi Rendőrkapitányság és egy Megyei Rendőr­főkapitányság eljárását, megítélése szerint a sérelmezett cselekményekre cigány származásuk miatt került sor.

 

A panaszos előadta, hogy a Városi Rendőrkapitányság rendőrei nála és három gyermekénél házkutatást tartottak, mivel két fiát azzal gyanúsították, hogy éjjel fegyverrel betörtek egy idős férfi lakásába, elvették a pénzét és bezárták. A kérelmező sérelmezte, hogy nem emberhez méltóan jártak el a rendőrök kiskorú unokái jelenlétében a fiaival, 72 órán belül előzetes letartóztatásba helyezték őket, nem nyújtottak megfelelő tájékoztatást, a megbízott ügyvédeket nem engedték betekinteni a nyomozati anyagba, továbbá nem közölték a poligráfos vizsgálat eredményét. Két gyermekével szemben rablás elkövetésének alapos gyanúja miatt a Megyei Rendőr­főkapitányságon tart az eljárás, az előzetes letartóztatással kapcsolatban nem hoztak még döntést.

 

A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 7.§­a szerint a nyomozás feletti felügyeletet az ügyészség látja el, ezért a Hatóság a rendőrség eljárását nem vizsgálhatja. Nem vizsgálhatja továbbá az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15.§ (6) bekezdése szerint – egyebek mellett – az ügyészségek és a bíróságok közhatalmi döntéseit és intézkedéséit, így az előzetes letartóztatást elrendelő végzést és az annak megszüntetése tárgyában benyújtott kérelemről való döntést sem.

 

A büntetőeljárás törvényességének, szakszerűségének (mely házakban, hogyan folyt a házkutatás; fennállt­e az előzetes letartóztatás elrendelésének feltétele) vizsgálata nem hatósági ügy.

 

Mindezekre tekintettel a Hatóságnak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania, mivel a kérelemből és a csatolt iratokból megállapítható, hogy az abban foglaltak vizsgálata nem hatósági ügy.

 

  1. október