EBH/6/2007

EBH/6/2007

 

 

Kérelmező jogi képviselője útján kérelemmel fordult a Hatósághoz, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. Kérelmében előadta, hogy egy Kft-vel kézi anyagmozgató, csomagoló munkakörben fennállt, határozott idejű munkaviszonyát a munkáltató annak lejártakor nem hosszabbította meg. Kérelmező tudomása szerint erre azért került sor, mert ebben az időszakban valamennyi, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy munkaviszonyát megszüntették a cégnél. A jogi képviselő szerint ez hátrányos megkülönböztetésre utalt. A kérelemhez az állítások alátámasztását szolgáló okirati bizonyítékok becsatolásra kerültek, így a Hatóság a Kft-vel szemben az eljárást megindította.

 

Az eljárás alá vont képviselője nyilatkozatában a kérelemben előadottakat azzal cáfolta, hogy az adott időszakban több, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy munkaviszonyát is meghosszabbították. A cég adott telephelye azonban a csökkenő megrendelések miatt 2006. április 30-án megszűnt, így Kérelmezőt semmiképp nem tudták volna itt tovább foglalkoztatni. Álláspontja szerint a dolgozók létszámának leépítése indokolt és jogszerű volt, ám a Kft. továbbra is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minél több, cselekvőképességében korlátozott személynek álláslehetőséget biztosítson. Az eljárás alá vont szintén csatolt okirati bizonyítékokat, és kérte a kérelem elutasítását.

 

Kérelmező képviselője fentiekre reagálva kérte a Hatóságtól az eljárás alá vont nyilatkozatában név szerint említett, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló négy személy tartózkodási helyéül szolgáló pszichiátriai otthon megkeresését annak tisztázására, hogy munkaviszonyuk valóban a kérdéses időszaknál tovább, 2006. április 30-ig állt-e fenn a Kft-nél. Az intézetigazgató arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy a szóban forgó személyek 2006. április 30. napjáig álltak alkalmazásban a cégnél. Az intézmény ezen nyilatkozatának ismeretében Kérelmező képviselője a kérelmet visszavonta. Fentiek alapján a Hatóság az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított ügyben az eljárást megszüntette.