EBH/6/2005

EBH/6/2005

 

A roma származású kérelmező azzal a panasszal fordult a Hatósághoz, hogy miután 50%-ban állapították meg munkaképesség-csökkenésének mértékét kilépett munkahelyéről, hogy a szociális járadékot folyósítsák részére. Néhány hét elteltével jelentkezett korábbi munkahelyén, mert ismét dolgozni szeretett volna, de azzal utasították el, hogy létszámstop van. A kérelmező úgy gondolta, hogy az elutasítás valódi oka roma származása, mert azokat akik – hozzá hasonlóan, munkaképesség-csökkenés újbóli megállapítását követően - néhány héttel előtte jelentkeztek korábbi munkáltatójuknál, ismét foglalkoztatták.

 

A Hatóság megkereste a munkáltatót, a Munkaügyi Központot, és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelet megyei szervezetét.

 

A munkáltató nem zárkózott el a panaszos újból foglalkoztatásától, ha gazdálkodásuk azt lehetővé teszi. A hatósági eljárás ideje alatt a kérelmezőt ismét alkalmazta a korábbi munkáltató, ezért a kérelmező visszavonta panaszát.

 

A Hatóság ezért 2005. július 15.-én kelt határozatában az eljárást megszüntette.