EBH/592/2012

EBH/592/2012

 

A hatósághoz érkező panasz szerint kérelmezőket egy vidéki város rendőrségének hivatásos  állományú tagjai egy boltból kijövet indokolatlanul igazoltatták, lekezelően és sértően bántak  velük. Az egyik panaszos által feltett kérdésre, hogy azért bánnak így velük, mert romák, az  egyik rendőr azt válaszolta, hogy igen.  Kérelmezők szerint a sérelmezett magatartás oka, hogy roma nemzetiséghez tartoznak.

 

A hatóság az ügyben eljárást indított. Az eljárás alá vont rendőrség nyilatkozata szerint az  intézkedés oka, hogy egy patikából több alkalommal megkeresés érkezett áruk  eltulajdonításával kapcsolatban. A bejelentéshez személyleírás is társult, feljelentést azonban  a patika részéről nem tettek. Az intézkedő rendőrök a személyleírás alapján igazoltatták a  kérelmezőket, akik ennek során sérelmezték az intézkedés tényét, azt roma származásukkal  hozták összefüggésbe. Panaszosok az intézkedéssel szemben panasszal éltek, amely azonban  elutasításra került.  A kérelmezőket képviselő helyi nemzetiségi önkormányzat alelnöke nyilatkozatában  kiemelte, hogy a rendőrségnek a gyanús személyeket igazoltatniuk kell, azonban a sérelmezett  rendőrségi intézkedés, különösen annak lefolytatása indokolatlan volt, hiszen a panaszosok  törvénytisztelő életmódot folytatnak.  A felek a tárgyaláson nyitottságot mutattak egyezség megkötésére.

 

Az egyezségben a felek közösen vállalták, hogy a rendőrség és a helyi kisebbségi  önkormányzat az eddig fennálló együttműködési megállapodásukat kiegészítik az  eljárás tárgyát képező eset tanúságaival, az igazoltatás és annak kommunikációs  kritériumaival, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényre juttatásával.  Az eljárás alá vont vállalta, hogy a konkrét eljárás tárgyát esettanulmányként a  következő állománygyűlésen feldolgozza és az oktatás tárgyává teszi. Az eljárás alá vont  vállalta azt is, hogy a belső kommunikációs tréningjeinek tananyagát fejleszti, amibe  bevonja a helyi nemzetiségi önkormányzatot is. A helyi nemzetiségi önkormányzat  vállalta, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz.  Az ügyfelek közösen kinyilatkoztatták, hogy az intézkedések alkalmaival a  jogszabályoknak megfelelően járnak el, mind a kötelezettségek, mind a jogosítványok  vonatkozásában.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. szeptember 13.