EBH/587/2012

EBH/587/2012

 

Kérelmező családjával egy vidéki gyógyfürdőben töltötte egyhetes nyaralását. Ez idő alatt egyik éjjel panaszos felesége és egyik lánya megbetegedett, hányt, gyomorfájása és hasmenése volt. Másnap a kérelmező és két lánya szerette volna a fürdőszolgáltatást igénybe venni, azonban a gyógyfürdő recepciósa közölte, hogy a család valamennyi tagjának  fürdőbelépőjét visszavonták. 

A hatóság a kérelmet elsőként - hatáskör hiányára hivatkozással áttette - a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez. A Fővárosi Törvényszék - a  kérelmező által előterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján - a döntést hatályon kívül  helyezte és a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A hatóság előtt az eljárás alá vont előadta, hogy infectológiai szempontból kérelmező egész családját fertőzöttnek kellett tekinteni az ellenkező bebizonyosodásáig. A hatóság eljárása során megkereste a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi  Szakigazgatási Szerve Sárvári, Celldömölki Kistérségi Népegészségügyi Intézetét és az üggyel kapcsolatos dokumentumokat becsatolását kérte.

A hatóság a becsatolt dokumentumok, nyilatkozatok alapján az alábbiakat állapította meg 

A kérelmező beteg családtagjai fürdőengedélyek visszavonása szükséges, jogszabályon alapuló intézkedés volt, vagyis a beadvány ezen részét, mint  megalapozatlant, elutasította.

A hatóság ezzel együtt azt is megállapította, hogy az eljárás alá vont azzal, hogy megtiltotta kérelmezőnek és azon családtagjainak a gyógyfürdő használatát, akik nem mutatták a betegség tüneteit, megvalósította a hátrányos megkülönböztetés tényállását vélt egészségi állapotukkal összefüggésben.

A hatóság a nem beteg családtagok  vonatkozásában nem tudta az eljárás alá vont kimentését sikeresnek tekinteni, mivel azt sem a jogszabályok, sem a csatolt iratok nem támasztották alá. A hatóság az eljárás alá vontat eltiltotta az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző  magatartás jövőbeni tanúsításától.

A határozat jogerős.

  1. szeptember