EBH/57/2007

EBH/57/2007

 

 

Kérelmező sérelmezte, hogy munkáltatója, egy kereskedelmi szakközépiskola igazgatója bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetésben részesítette.

 

A madagaszkári állampolgárságú kérelmező személyes meghallgatásán előadta, hogy az oktatási intézmény teljes munkaidős, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesített vele, majd ezt követően kinevezését két alkalommal módosították, legutóbb 2006. június 30-ig. Kérelmezőt tanárkollégájának fizetés nélküli szabadság miatti távollétének idejére, közgazdaság tantárgy oktatására nevezték ki. Az eltelt időtartam alatt az eljárás alá vont intézmény szakközépiskolájában 9-13. évfolyamain közgazdaságtant, gazdasági alapismereteket, mikro-ökönómiát, makro-ökönómiát, gazdasági jogot, marketinget, piackutatást és reklámismereteket oktatott. Beszámolt arról is, hogy 2006. májusában a 13. évfolyamos osztály tanulói számára összevont szakmai gyakorlati feladatsort kellett összeállítania marketing, piackutatás és reklám tantárgyakból. A feladatsort elkészítette, majd bemutatta a szakmai munkaközösség vezetőjének,aki munkáját - konkrét indokolás nélkül - gyenge minőségűnek értékelte, majd ezt követően kérelmező újabb feladatsort készített, amelyet a munkaközösség vezetője ismételten nem fogadott el. Ezt követően az igazgató hivatta, majd közölte vele, hogy az által elkészített feladatok nem megfelelőek, ezért készítsen újabbakat, kérelmező azonban kijelentette, hogy a kifogások nyomán két alkalommal is elvégezte a feladatot, ám a munka- közösség vezetője végül nem fogadta el. Kérelmező állítása szerint az igazgató ekkor közölte vele, hogy kifejezetten rossz munkát végez, ezért felmenti őt a munkavégzés alól, szabadságra küldte és kijelentette, hogy gondoskodik arról, hogy a fővárosban másutt se taníthasson. Kérelmező előadta, hogy munkahelyén jó teljesítményt nyújtott, diákjai kedvelték és azzal, hogy munkáltatója újabb egy évvel nem hosszabbította meg a kinevezését, bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetésben részesült.

 

Az eljárás alá vont intézmény vezetője a kérelmezővel szemben azzal érvelt, hogy kérelmező kinevezését maga írta alá, és ezzel egyidejűleg intézkedett a megfelelő lakhatási feltételeinek megteremtéséről is, kérelmezőnek szállást keresett, és annak bérleti díját az intézmény finanszírozta, ennél fogva a hátrányos megkülönböztetés „vádja” teljességgel életszerűtlen és elfogadhatatlan állítás. Megjegyezte azt is, hogy tudomása szerint kérelmező jelenleg ugyanabban a kerületben tanít, ahol a kérdéses iskola is működik, tehát az az állítása kérelmezőnek mi szerint ő „elintézi, hogy a fővárosban ne kaphasson állást”, ezen okból is valótlan.

 

A hatóság az eljárás alá vont tekintetében azt vizsgálta, hogy az intézkedés arányban állt-e a munka természete alapján indokolt és az alkalmazásnál számba vehető lényeges és jogszerű feltételekre alapított megkülönböztetéssel. A Hatóság a döntésének meghozatalakor elfogadta az eljárás alá vont kimentési indokait, és azokat arányban állóként értékelte a sérelmezett intézkedéssel. A munkáltató döntése és a kérelmező védett tulajdonsága közötti összefüggés meglétét nem lehetett megállapítani, a meghosszabbítás iránti intézkedés megtagadására, a munkáltatót kérelmező munkavégzésével szembeni kifogások vezették.

 

A kérelmezőt más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személlyel szemben - a sérelem és a védett tulajdonság közötti okozati összefüggés hiányában - hátrányos megkülönböztetés nem érte, ezért a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. április